Säljarens ansvar

När man funderar på att sälja sitt hus så är det bra att veta vilka skyldigheter man har gentemot köparen och till exempel vad en energideklaration är. Vi ger dig tips på några saker som är bra att känna till vid försäljning.

Det är köparens ansvar att upptäcka brister på bostaden innan köp. Därför är det vanligt att köparen anlitar en besiktningsman som kontrollerar vilket skick huset är i.

Men den som säljer sitt hus är ansvarig för fel som det varit orimligt att köparen skulle kunna upptäcka vid köptillfället, så kallade dolda fel. Detta ansvar räcker nio år från säljtillfället. Vilket till exempel innebär att om köparen hittar en mögelskada i en vägg efter sju år som ägare, så är säljaren ersättningsskyldig. Numera kan man som säljare försäkra sig mot detta genom en ”dolda fel försäkring”.

Förutom fukt- och mögelskador så är det även vanligt med dolda konstruktionsfel och skadedjur som inte upptäckts.

Säljaren kan även dömas till att betala skadestånd om domstolen anser att denne medvetet har undanhållit ett fel. Eller att huset har brister som säljaren borde ha känt till.

Innan huset sätts ut för försäljning så krävs det att en energideklaration utförs. Energideklarationen visar vilka åtgärder som kan utföras för att dra ned på husets energiförbrukning, samt energiprestandan.

Det är säljarens ansvar att se till att energibesiktningen är utförd i tid, innan marknadsföringen av huset påbörjas. Vid visning av huset ska eventuella intressenter ha tillgång till energideklarationen och uppgifterna ska även sättas ut vid annonsering.